Infrastruktura projektu 7. RP Evropské komise OpenAIRE byla představena a oficiálně uvedena do provozu 2. prosince 2010 v knihovně UGent na konferenci, jejíž program byl rozdělen do několika sekcí.

V úvodní části vedle uvítacího projevu rektora UGent prof. Paula Van Cauwenberge a představení projektu OpenAIRE, bylo nejdůležitějším bodem programu vystoupení místopředsedkyně Evropské komise odpovědné za digitální agendu dr. Neelie Kroes. Ta vedle svého působivého projevu také spuštěním videoprezentace oficiálně uvedla infrastrukturu OpenAIRE pro ukládání publikací, jež jsou výstupy z projektů podpořených Evropskou komisí, do provozu.

Klíčovou přednášku pak proslovil dr. John Willinsky, profesor na univerzitě ve Stanfordu, který je kromě řady jiných aktivit znám jako autor knihy The access principle : the case for open access to research and scholarship a také jako ředitel projektu Public Knowledge Project. Zajímavé byly i dvě přednášky věnované otevřenému přístupu a jeho infrastruktuře v evropském kontextu („Vision on European Level Open Access Infrastructure“, Dr. Norbert Lossau, ředitel Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen a vědecký koordinátor OpenAIRE, a „Open Access in the European Context“, Gilles Laroche, Directorate-General for Research Evropské komise).

Součástí programu byly dvě panelové diskuse. Jedné se zúčastnili zástupci agentur podporujících výzkum: Panel of Funding Agencies; diskusi řídil dr. Kostas Glinos. Další panelová diskuse uzavírající celou akci byla zaměřena na budoucnost OpenAIRE: Panel on the Future of OpenAIRE; moderovala ji výkonná ředitelka SPARC Europe Astrid Van Wesenbeeck.

Významnou část akce představovala sekce zaměřená na technologie na podporu politiky otevřeného přístupu Evropské komise, v níž byl podrobně několika přednáškami představen projekt OpenAIRE a také situace z pohledu podpory otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu v členských zemích EU.

Přednášky byly doplněny posterovou sekcí, v níž byly představeny jednotlivé země účastníků projektu. Je bohužel nutné konstatovat, že Česká republika v tomto směru patří mezi několik málo evropských zemí, které nemají oficiální politiky otevřeného přístupu, ani na národní úrovni, ani jednotlivými výzkumnými institucemi (včetně univerzit) či poskytovateli finanční podpory na výzkum a vývoj, doposud zformulovány. To se pochopitelně odráží i v nedostatku infrastruktury OA, tedy v oblasti otevřených (institucionálních) repozitářů, které prakticky v Česku – na rozdíl od většiny ostatních zemí EU – doposud neexistují.

Vzhledem k počasí, které negativně ovlivnilo dopravu v Evropě, se bohužel akce nezúčastnilo několik významných původně plánovaných hostů a aktivních účastníků programu akce. Do Gentu např. nemohl přijet prof. Bernard Rentier, rektor Université de Liège, který je jedním z významných propagátorů myšlenky otevřeného přístupu k publikovaným výsledkům výzkumu a vývoje.

The Challenge of Open Access
Štítky: