Open Research Europe (ORE) je platforma pro publikování formou otevřeného přístupu určená příjemcům finanční podpory z projektů Horizont 2020 ve všech tematických oblastech. Platforma usnadňuje příjemcům z programu Horizont 2020 dodržet podmínky otevřeného přístupu a nabízí výzkumným pracovníkům publikační prostor, kde mohou rychle sdílet své výsledky a postřehy, a usnadnit otevřenou a konstruktivní diskusi o svém výzkumu. Všichni výzkumní pracovníci financovaní z programu Horizont 2020 mohou zveřejnit originální výzkum související s jejich projektem zdarma, bez jakýchkoliv dalších nákladů (detaily popsány v sekci APC).

Publikační proces ve zkratce

Průběh publikačního procesu: upload – preprint – undergoing peer review – passed peer review
Průběh publikačního procesu
 • Odeslání článku se provádí přes jednoduchý jednostránkový formulář. Následně redakční tým provede kontrolu, aby zajistil dodržování všech zásad a etických pokynů.
 • Jakmile článek projde kontrolou, je do 10 dnů publikován jako tzv. preprint, který umožňuje okamžité prohlížení a citování.
 • Dále jsou vybráni odborní recenzenti a jejich recenze a jména jsou následně zveřejněna vedle článku spolu s odpověďmi a komentáři dalších registrovaných uživatelů.
 • Autorům se doporučuje, aby zveřejnili revidované verze svých článků. Všechny verze článku jsou propojené a nezávisle citovatelné.
 • Články, které projdou recenzním řízením, se odesílají k indexaci do bibliografických databází a repozitářů.

Základní informace

 • Publikovány jsou články z oblasti přírodních věd, strojírenství a technologií, lékařství, zemědělství, sociálních i humanitních věd, které vycházejí z projektů Horizont 2020.
 • Každá publikace musí mít alespoň jednoho autora, který byl nebo stále je příjemcem grantu z programu Horizont 2020, a článek musí být výsledkem tohoto grantu.
 • Všechny články zaslané do Open Research Europe musí být originální. Článek nebo jeho podstatné části nesmí být publikovány dříve nebo být ve stejné době recenzovány jinde. Pokud dojde k významnému překrytí s jiným článkem, musí to být v článku uvedeno. Všechny články jsou při odeslání zkontrolovány a pokud je zjištěn plagiát (včetně sebeplagiátu), je článek odmítnut.
 • Autoři jsou odpovědni za veškerý obsah svých článků. Recenzní řízení probíhá otevřeně (jména a afiliace recenzentů jsou zveřejněna spolu s jejich recenzemi). Autoři hrají zásadní roli, protože doporučují vhodné recenzenty pro své články. Před zveřejněním jsou autoři požádáni, aby navrhli alespoň 5 potenciálních recenzentů. Aby se však zajistila rovnováha a usnadnil proces vzájemného hodnocení, může také redakční tým v případě potřeby navrhnout vhodné recenzenty. Detailní informace k tomuto kroku jsou k dispozici na samostatné stránce Evropské komise – Hledání vhodných recenzentů.
 • Všechny články a recenze jsou publikovány pod licencí CC-BY. Data související s články jsou zpřístupňována, pokud je to možné, pod licencí CC0, což usnadňuje a podporuje opětovné použití dat.

Citování

 • Články v ORE lze aktualizovat a měnit kdykoliv po publikaci, ale každá verze je samostatně citovatelná a má vlastní DOI. Jako výchozí verze se zobrazuje vždy ta nejnovější.
 • Každý článek je indexován službou CrossMark Identification Service TM, která shrnuje historii článku a všech souvisejících publikací.
 • Citace obsahuje dva další prvky (číslo verze článku a podrobnosti o stavu recenze), které jsou umístěné v hranatých závorkách bezprostředně za nadpisem článku.
 • Zdrojové datové sady spojené s články jsou uloženy v úložištích, která splňují určitá kritéria. Články obsahují sekci „Prohlášení o dostupnosti dat“, která nastiňuje, kde lze najít zdrojová data, včetně trvalého identifikátoru a podrobnosti, jak tyto datové sady citovat.
 • DOI je přirazeno mimo jiné také každé recenzi, takže je lze citovat nezávisle na článku.

Komentování

 • ORE podporuje debatu k článkům.
 • Chcete-li odeslat obecný komentář k článku, je možné využít této možnosti vpravo v postranním panelu nebo na konci článku.
 • Chcete-li komentovat konkrétní recenzi, je potřeba si ji rozkliknout a v postranním panelu pak kliknout na tlačítko „Odpovědět“.
 • Abyste mohli přidávat jakékoliv komentáře, musíte být přihlášeni a systém pak automaticky uvede i vaši roli (autor, recenzent, čtenář).

Pokyny pro autory

 • Před přípravou článku by se měl autor seznámit s publikačními zásadami.
 • Následně je potřeba dobře se obeznámit s pokyny pro články, které jsou pro rozděleny podle oblasti zájmu. Jsou vytvořeny zvlášť pro Humanitní vědy a umění, Společenské vědy a pro Přírodní vědy, strojírenství a technologie, lékařství a zemědělství.
 • Články lze odesílat ve formátu Word (DOC nebo DOCX) nebo ve formátu RTF. Ke stažení je i šablona pro LaTeX. V případě potřeby můžete poslat dotaz na e-mail editorial@open-research-europe.ec.europa.eu.
 • Jsou akceptovány různé typy článků: výzkumný článek, krátká zpráva, datový článek, recenze, klinická studie atd. Pro každý typ článku jsou k dispozici podrobné instrukce o tom, jakou má mít konkrétní článek v dané oblasti strukturu, které části musí být obsaženy a podrobnosti o formátu obrázků a tabulek.
 • Protože publikování v ORE je mnohem dynamičtější než v tradičních časopisech a články se neustále „vyvíjejí“, je možné později nahrát např. verzi po vypořádání komentářů a připomínek recenzentů a dalších čtenářů. Aby bylo možné jednoduše rozlišovat mezi různými verzemi článku, jsou nové verze označeny různými příznaky, např. [Revised] a pro nahrávání nových verzí článků jsou k dispozici speciální pokyny.

Pokyny pro recenzenty

 • Od recenzentů se požaduje, aby posoudili platnost obsahu článku.
 • Recenzent by si měl přečíst celý článek, být důkladný, konkrétní, konstruktivní ve své kritice a vyvarovat se nevhodných komentářů.
 • Pokud navržený recenzent souhlasí s recenzováním, obdrží od redakce e-mail s odkazem na článek, termínem pro vypracování recenze a další pokyny. V případě, že by se mohlo jednat o potenciální konkurenční zájem, je potřeba dopředu kontaktovat redakci a domluvit další kroky.
 • Od recenzentů se rovněž požaduje, aby popsali své odborné znalosti, zejména v oblastech, kde nemusí být relevantní zkušenost recenzenta okamžitě zřejmá z publikačních záznamů.
 • Další podrobnosti, včetně soubor otázek přizpůsobených každému typu článku, naleznete na stránce pro recenzenty.

Výhody Open Research Europe

 • Služba je zdarma a bez administrativní zátěže.
 • Transparentní recenzní řízení.
 • Otevřené publikování umožňuje okamžitý přístup dalším zájemcům o váš výzkum.
 • Umožňuje vědcům zveřejnit jakýkoli výzkum, který chtějí sdílet, a podporuje reprodukovatelnost, transparentnost a dopad.
 • Posouvá způsob hodnocení výzkumu a výzkumných pracovníků tím, že podporuje hodnocení výzkumu založené spíše na skutečné hodnotě výzkumu než na místě jeho publikace.
 • Urychluje pokrok výzkumu, což znamená, že těm, kteří je potřebují, budou rychleji dostupné nové poznatky, inovace a léčba.
Open Research Europe
Štítky: