MUNI pořádá dne 9. 6. 2021 od 10:00 Open Science Workshop. Cílem je seznámit akademické a výzkumné pracovníky s plánovanými aktivitami na celouniverzitní úrovni a dát prostor pro vyjádření připomínek a podnětů. Workshop proběhne online v prostředí MS Teams. Setkání bude rozděleno do dvou částí.

První část bude věnována představení vznikající Strategie Open Science 2022–2028 na MUNI a jejich praktických dopadů na vědecko-výzkumnou činnost. Zahraniční hosté nás seznámí s aktuálním stavem projektových podmínek Open Science do programů Horizon Europe a také s příklady dobré praxe implementace Open Science do oblasti vědecké komunikace v zahraničí.

Druhá, interaktivní část bude věnována diskuzi podnětů získaných na tzv. „Open Science Roadshow“, která probíhala během jarních měsíců na jednotlivých hospodářských střediscích. Workshop shrne získané poznatky a dá prostor pro další diskuzi plánovaných aktivit.

Detailní program je k dispozici na webu MUNI nebo ve formě pozvánky v PDF.

Pro účast je potřeba se zaregistrovat, protože na adresu uvedenou v registračním formuláři vám budou následně zaslány pokyny pro on-line připojení k workshopu, případně další informace týkající se této akce (odkaz na prezentace řečníků apod.).

Open Science Workshop 2021