Liz Lyon, ředitelka UKOLN na University of Bath, připravila pro JISC zprávu Open science at web-scale: Optimising participation and predictive potential, v níž vyzdvihuje otevřenost, prediktivní vědu založenou na obrovském množství zkoumaných dat a zapojení laiků jako důležité rysy budoucího způsobu vědeckého výzkumu. Ve zprávě jsou definovány pojmy:

  • open science
  • citizen science
  • predictive science
  • synthetic science
  • immersive science
  • open notebook science

Ke každému tématu jsou ve zprávě položeny důležité otázky, které mají podnítit diskusi nejen ve Velké Británii, ale také rozpoutat debatu na globální úrovni.

Open Science = přístup k datům a spoluúčast na vědeckém výzkumu
Štítky: