Prosincové číslo Zpravodaje ÚVT MU se věnuje tematice otevřeného přístupu. Model otevřeného přístupu je představen v úvodním článku Miroslava Bartoška, další tři články se věnují tématům otevřenému přístupu velmi blízkým (česká iniciativa Creative Commons – Lukáš Gruber, projekt SHERPA/RoMEO – Pavla Rygelová, problematika sdílení vědeckých dat – Luděk Matyska). Články jsou koncipovány jako vstupní informace pro nezasvěceného čtenáře a mají poskytnout základní orientaci v problematice otevřeného přístupu.

Nové číslo Zpravodaje ÚVT MU (prosinec 2009)
Štítky: