logo OpenAIRETříletý projekt OpenAIRE si klade za cíl podpořit otevřený přístup v evropském měřítku. Projekt vychází z myšlenek programu Open Access Pilot in FP7 Evropské komise, který se zaměřuje na podporu otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z fondů 7. rámcového programu v sedmi vědeckých oblastech.

Do projektu OpenAIRE se zapojilo 38 partnerů z 27 evropských zemí prostřednictvím univerzit a dalších institucí. Za Českou republiku se projektu účastní VŠB-TU Ostrava.

Jedním z úkolů zapojených partnerů bude vybudovat národní informační portály o projektu a principech otevřeného přístupu s ohledem na specifické prostředí dané země. Vedle této aktivity by projekt OpenAIRE měl poskytnout také technickou podporu v podobě tzv. sirotčího repozitáře pro autory, kteří nemají možnost zveřejnit své práce v institucionálním nebo oborovém repozitáři.

Koordinátorem celého projektu je Michael Hatzopoulos (University of Athens), odborným garantem Norbert Lossau (Goettingen University) a technickým koordinátorem Donatella Castelli (CNR-ISTI).

O projektu OpenAIRE
Štítky: