Informační brožura k otevřenému přístupu poskytuje základní přehled o alternativním způsobu šíření vědeckých informací.
Stručný průvodce je určen zájemcům o otevřený přístup, kteří se chtějí seznámit se základními principy fungování modelu otevřeného přístupu.
Brožura Otevřený přístup

Informační brožura k otevřenému přístupu