logo I support OA Účastníci 3. setkání českých uživatelů systému DSpace se dohodli na ustavení neformální Iniciativy pro podporu otevřeného přístupu. Iniciativu podporuje Asociace knihoven vysokých škol ČR. Na závěr setkání proběhla diskuze na téma popularizace otevřeného přístupu a repozitářů, v níž zazněly nápady a návrhy konkrétních kroků pro zvýšení povědomí o hnutí otevřeného přístupu v českém prostředí. Padly návrhy na vytvoření informačního portálu o otevřeném přístupu a zapojení se do mezinárodní akce Open Access Week, která letos proběhne v týdnu od 18. do 24. října 2010. Informační portál by měl sloužit jako opora pro pracovníky knihoven, kteří se snaží o prosazení myšlenek otevřeného přístupu ve své instituci.

Na závěr bylo dohodnuto, že proběhne další neformální schůzka zájemců o tuto problematiku. Schůzka se bude konat 17. září 2010 na Univerzitě Pardubice.

Pro diskuzi o informačním portálu byl Ústřední knihovnou VUT v Brně zprovozněn projektový systém ActiveCollab. Přístup do AC poskytne Bc. Antonín Vaishar (vaishar@lib.vutbr.cz).

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu