V repozitáři DSpace VŠB-TUO najdete soubor informačních materiálů projektu OpenAIRE, které se vztahují k naplňování politiky otevřeného přístupu v programu Horizont 2020.

Balíček obsahuje 5 informačních letáků:

Otevřený přístup a otevřená data v Horizontu 2020 : Co nabízí OpenAIRE? : informační materiál pro správce otevřených repozitářů : říjen 2015

Otevřený přístup a otevřená data v Horizontu 2020 : Co nabízí OpenAIRE? : Informační materiál pro administrátory a koordinátory vědeckých projektů : český překlad, červenec 2015

Pokyny OpenAIRE pro vědce k projektům Evropské komise : Co nabízí OpenAIRE? : český překlad, červenec 2015

Pilotní projekt otevřených výzkumných dat v Horizontu 2020 : Co nabízí OpenAIRE? : informace pro vědce, projektové koordinátory a manažery výzkumu : český překlad, červenec 2015

Pilotní projekt EK a OpenAIRE na podporu zlatého otevřeného přístupu pro ukončené projekty 7. RP : financování publikací zajištěno : český překlad, červenec 2015

Materiály jsou určeny k široké masové či adresné distribuci.

Všechny výše uvedené i další materiály k OpenAIRE najdete v kolekci nazvané OpenAIRE – materiály k projektu OpenAIRE a OpenAIRE+ v repozitáři DSpace VŠB-TUO.

OpenAIRE – balíček informačních materiálů k H2020
Štítky: