Open Access logoÚstřední knihovna VŠB-TUO ve spolupráci s redakcí časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering pořádá seminář Otevřený časopis: standardy vědeckého publikování, určený pro redakce časopisů vydávaných na VŠB-TUO.

Seminář proběhne pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum, prof. Ing. Petra Prause, Ph.D.

Termín: Úterý 1. března 2016, 9:00-11:00
Místo: Zasedací místnost Ústřední knihovny VŠB-TUO, NK 233

Program:

Základní standardy vydávání vědeckého časopisu
Mgr. Pavla Rygelová, ÚK VŠB-TUO
Budujeme, pracujeme, pečujeme o vědecký časopis aneb Jak být nejlepší?
Ing. Jan Látal, Ing. Petr Koudelka, Ing. Petr Šiška, Ph.D. redaktoři časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering

Seminář přinese přehled základních standardů moderního způsobu vydávání vědeckého časopisu s důrazem na dodržování principů otevřenosti a udržování a zvyšování kvality vydávaného obsahu.

Mgr. Pavla Rygelová představí základní principy a nástroje pro řízení otevřeného časopisu a správu vydávaného obsahu.

Advances in Electrical and Electronic Engineering logo

Jádro semináře tvoří přednáška redaktorů časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering, kteří představí své zkušenosti s vydáváním časopisu na platformě Open Journal Systems a jejich snahy o zařazení časopisu do klíčových citačních databází Web of Science (Thomson Reuters) a Scopus (Elsevier).

 

Otevřený časopis: standardy vědeckého publikování
Štítky: