Pod záštitou Max Planck Digital Library vznikla iniciativa Open Access 2020, jejíž cíle byly diskutovány na Berlin 12 Conference v prosinci 2015.
Záměrem iniciativy Open Access 2020 je transformace modelu předplatného na model otevřeného přístupu.
Výzva vychází ze studie MPDL Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access, jejíž závěry jsou postaveny na předpokladu, že v současném systému předplácení informačních zdrojů je dostatečný objem peněz na to, aby mohlo dojít k transformaci na model otevřeného přístupu (na zlatou cestu) bez výdajů navíc.
„There is currently already enough money in the system. A large-scale transformation from subscription to open access publishing is possible without added expense.“
Dalším podpůrným pilířem naznačeného řešení je příklad projektu SCOAP3, kde se transformace z předplatného na model OA podařila realizovat.

Záměr inciativy je vyjádřen v textu Expression of Interest.

Iniciativu doprovází harmonogram Roadmap, kde jsou zmíněny knihovny jako klíčoví hráči, kteří by měli transformaci odstartovat.

„As libraries are the organizers of the cash flows in the subscription system, they are the ones who must show leadership in grasping that their acquisition budgets need to be liberated and reinvested in open access publishing services. Libraries are also predestined to be the organizers of the cash flows in an open access publishing system, because they have the skills, the experience with publishers and the staffing to take care of the necessary administration. Their implicit challenge is that they must evolve their roles, responsibilities, profiles and workflows.“

Realizace výzvy a jejích cílů je postavena na vytvoření sítě národních kontaktních bodů (national contact points, NCPs).

Výzva Open Access 2020
Štítky: