Ústřední knihovna VŠB-TUO informuje zejména autory, kteří často publikují u vydavatele IEEE, že všechny dostupné tokeny k úhradě APC poplatků plynoucí z konsorciální smlouvy s IEEE přes licenční centrum CzechELib již byly pro rok 2021 vyčerpány. Dalších pět tokenů bude k dispozici pro členské instituce konsorcia opět v roce 2022.

Pro úplnost na webových stránkách CzechELib lze najít kompletní přehled ujednání a výhod open access pro institucionální členy konsorcií, konkrétně na webové stránce Open Access v licenčních smlouvách v rámci konsorcia CzechELib (externí odkaz). VŠB-TUO se týkají informace pouze k IEEE, SCOAP3.

Krom výhod plynoucí z členství v konsorciu CzechELib, je VŠB-TUO od roku 2019 členem Institutional Open Access Programu (externí odkaz) vydavatele MDPI, díky kterému získávají autoři VŠB-TUO slevu 10 % na publikačních poplatcích, která je automaticky uplatněna, pokud je poplatek APC vydavatelem účtován autorovi z VŠB-TUO.

Od června roku 2020 podepsala VŠB-TUO smlouvu také s vydavatelem de Gruyter, díky níž autoři VŠB-TUO získávají slevu 15 % na publikačním poplatku v otevřených časopisech a také tzv. hybridních časopisech, tj. předplácených časopisech, které umožňují publikovat otevřeně jednotlivé články při uhrazení publikačního poplatku (article processing charge, APC) ve výši 2000 EUR. U otevřeně přístupných časopisů (gold open access časopisů) je výše APC uvedena na webové stránce jednotlivého časopisu.

Detailní info na webu Ústřední knihovny VŠB-TUO, v sekci Financování publikačních poplatků (externí odkaz).

Otevřené publikování u IEEE, MDPI a de Gruyter
Štítky: