Evropská komise ve spolupráci s asociací LIBER a projektem OpenAIRE spustila pilotní projekt na podporu zlatého otevřeného přístupu pro ukončené projekty 7. rámcového programu (EC Gold Open Access Pilot).

EK chce tak usnadnit přístup k publikacím, které byly vydány až po skončení projektů 7. RP, a tudíž výdaje na jejich vydání v režimu otevřeného přístupu nemohly být uhrazeny z těchto projektů. Bylo vyčleněno 4 miliony eur na podporu publikování v otevřeném přístupu.

Základní podmínky pro získání dotace z pilotního fondu

– pro publikace z projektů, které byly ukončeny ne déle než dva roky v době podání žádosti o dotaci
– pro publikace z projektů, které jsou uvedeny v databázi CORDIS
– maximálně pro 3 publikace z jednoho projektu
– financovány budou: články, kapitoly z knihy, knihy, konferenční příspěvky ve sborníku
– žádat mohou vědci sami, případně prostřednictvím knihovny nebo příslušného oddělení vědy
– délka projektu 2 roky

Další kritéria pro publikace

– recenzované publikace
– vydané pod licencemi CC-BY, CC-BY-SA, u monografií se toleruje v prvním roce CC-BY-NC
– formát PDF/A a formáty pro datové a textové vytěžování XML, HTML
– publikace musí být uložena do repozitáře ZENODO nebo do repozitáře přizpůsobeného pravidlům OpenAIRE, viz Připojení repozitáře k OpenAIRE : manuál pro správce repozitáře
– v publikaci musí být zmíněn projekt (číslo grantové smlouvy)
– v popisným metadatech musí být uveden zdroj dotace
– dotace ve výši 2000 eur pro články, kapitoly z knihy, konfereční příspěvek
– dotace ve výši 6000 eur na monografii
– publikace musí být vydána ve zdroji, indexovaném v DOAJ, PubMEd, Web of Science a/nebo ve Scopusu

Projekt OpenAIRE poskytuje organizačně-technickou podporu pilotnímu projektu.
Na portále OpenAIRE je zprovozněn centrální systém pro podání žádosti o dotaci.
Projekty spadající do pilotního prografmu lze vyhledávat podle různých kritérií, min. podle zkratky názvu projektu, jeho čísla, nebo podle organizace.
Žadatelé se musí na portále zaregistrovat, aby mohli žádat o dotaci.

Další informace mohou poskytnout tzv. NOADs, kontaktní osoby v každé zemi EU včetně České republiky, případně je možné vložit dotaz, připomínku přes centrální helpdesk.

Pokyny pro žadatele anglicky a jejich český překlad.

Pilotní projekt Evropské komise na podporu zlatého otevřeného přístupu