Plan S: science, speed, solution, shock

4. září 2018 skupina národních grantových organizací s podporou Evropské komise a Evropské výzkumné rady (ERC) oznámila zahájení iniciativy cOAliation S, jejímž cílem je zajištění plného a okamžitého otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Iniciativa spustila Plan S, jehož soubor 10 principů má vést k jedinému cíli:

“After 1 January 2020 scientific publications on the results from research funded by public grants provided by national and European research councils and funding bodies, must be published in compliant Open Access Journals or on compliant Open Access Platforms.”

10 principů Plánu S

 • Authors retain copyright of their publication with no restrictions. All publications must be published under an open license, preferably the Creative Commons Attribution Licence CC BY. In all cases, the license applied should fulfil the requirements defined by the Berlin Declaration;
 • The Funders will ensure jointly the establishment of robust criteria and requirements for the services that compliant high quality Open Access journals and Open Access platforms must provide;
 • In case such high quality Open Access journals or platforms do not yet exist, the Funders will, in a coordinated way, provide incentives to establish and support them when appropriate; support will also be provided for Open Access infrastructures where necessary;
 • Where applicable, Open Access publication fees are covered by the Funders or universities, not by individual researchers; it is acknowledged that all scientists should be able to publish their work Open Access even if their institutions have limited means;
 • When Open Access publication fees are applied, their funding is standardised and capped (across Europe);
 • The Funders will ask universities, research organisations, and libraries to align their policies and strategies, notably to ensure transparency;
 • The above principles shall apply to all types of scholarly publications, but it is understood that the timeline to achieve Open Access for monographs and books may be longer than 1 January 2020;
 • The importance of open archives and repositories for hosting research outputs is acknowledged because of their long-term archiving function and their potential for editorial innovation;
 • The ‘hybrid’ model of publishing is not compliant with the above principles;
 • The Funders will monitor compliance and sanction non-compliance.

Členové cOAliation S

Austrian Science Fund
Academy of Finland
French National Research Agency
Science Foundation Ireland
National Institute for Nuclear Physics (Itálie)
National Research Fund (Lucembursko)
Netherlands Organisation for Scientific Research
Research Council of Norway
National Science Centre Poland
Slovenian Research Agency
Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Swedish Research Council for Sustainable Development
UK Research and Innovation

Vyjádření podpory Plánu S

Řada organizací vyjádřila Plánu S podporu, např.:

Reakce na Plán S

Plán S vyvolal nebývalou řadu reakcí celosvětové OA komunity. (Během prvního dne obdržel 70 000 tweetů). Ohlasy jednotlivců i organizací se pohybují na škále od nadšených, tázajících až po odmítavé.

Nejvíce otázek vzbuzuje záměr nepodporovat publikování v hybridních časopisech, nastolení horní hranice publikačních poplatků a také otázka podpory zelené cestě.

COAR Response to Plan S

Confederation of Open Access Repositories (COAR) ve své reakci připomíná, že by neměla být zahozena existující síť repozitářů a ne všechny státy si mohou dovolit přejít na gold.

COAR má tři doporučení:

 • Do not restrict the vehicles for providing open access to ‘journals’ and ‘platforms’, but rather develop assessment criteria based on functions, like peer-review and other types of editorial services.
 • Make use of the existing organized and globally connected repository network to advance Open Access and Open Science across the world.
 • Be aware and responsive to the significant concerns in other regions and countries about the widespread adoption of the APC model.

Relax everyone, Plan S is just the beginning of the discussion

Dr. Danny Kingsley na blogu Unlocking Research vyzdvihuje, že diskuze teprve začíná a Plán S představuje vyjádření postojů a principů, kterými se chce řídit.

Na reakci, že plán jde proti akademické svobodě ve výběru publikačního prostoru, odpovídá:

„The problem is not Plan S, or open access per se. Publishing in specific journals or with specific publishers is primarily an issue of career prospects rather than of disseminating the work, and has been for a long time. When researchers say that the right to publish in an outlet of their choosing threatens ‘academic freedom’ they are referring to their ability to subsequently succeed in future job applications, promotions and grant applications. It is the academic reward system in which everyone is trapped.“

Peter Suber: Thoughts on Plan S (nefunkční odkaz)

Peter Suber upozorňuje na fakt, že Plán S podporuje otevřené časopisy i otevřené platformy, ale opakuje chybu z Finch Report z roku 2012, když v jednom z principů přisuzuje repozitářům pouze roli archivační a prezervační. Není jasné, do jaké míry bude zelená cesta v budoucnosti podporována.

Společné prohlášení EURODOC,  Marie Curie Alumni Association (MCAA) a Young Academy of Europe (YAE)

V deseti bodech je vyjádřen souhlas s tím, aby autorům zůstávala autorská práva, poplatky za publikování měly svou horní hranici, otevřený přístup byl zajištěn bez embarga, byla podporována zelená cesta OA, a aby byly bojkotovány hybridní časopisy.

Organizace upozorňují na nedostatečné definování zelené cesty:

„(4) We agree with immediate Open Access and that there should be no embargo periods on publications. We note a lack of explicit reference to the role of ‘green’ publishing and the relation between green and ‘gold’ publishing in Plan S. We understand that the green route in Plan S refers to self-archiving a final version of a publication without an embargo period whereby the author retains copyright under an open licence. We believe that such a green route is a viable and sustainable alternative to the fee-based gold route and could play a key role in the shift to immediate Open Access. We encourage RPOs and RFOs not to focus solely on the gold route but to adopt an ‘always green optionally gold’ publishing policy. We also encourage publishers to offer a green route option for publications as per criteria in Plan S.“

Plán S by měl svůj cíl OA k vědeckým článkům uplatňovat rovnocenně i vůči knihám a v tomto ohledu by Plán S měl pamatovat i na férové podmínky pro disertační práce.

Plán S by měl v oblasti rozvoje infrastruktury podporovat European Open Science Cloud, open peer-review.

Příhodně upozorňuje prohlášení na absenci tématu otevřených dat a kódů, které jsou nepostradatelné pro validování a reprodukovatelnost výzkumných výsledků. Výzkumná data by měla být postavena na principech FAIR.

Další čtení

Plan S – přehled reakcí
Štítky: