V období srpna až října 2020 proběhl průzkum Postoj autorů k open access publikování, který zaštítila Asociace knihoven vysokých škol ČR a její pracovní skupina Iniciativa otevřeného přístupu.

Do průzkumu se zapojilo 23 institucí, z toho 7 ústavů AV ČR a 14 univerzit a vysokých škol. Samostatně jako pilotní verze proběhl průzkum na Karlově univerzitě, kde se do průzkumu zapojilo přes 500 respondentů. Průzkumu se nezúčastnila Masarykova univerzita.

Na dotazník odpovědělo celkem 1605 respondentů. Nejvíce odpovědí přišlo z VŠB-TUO (298), ČZU (194), VUT (180), UPOL (169), pro srovnání za AV ČR odpovědělo celkem 136 respondentů.

Cílem průzkumu bylo zjistit aktuální zkušenosti autorů s publikováním v režimu open access a na základě výsledků průzkumu zlepšit poskytované služby v oblasti informační podpory open access.

Získaná data budou použita pro analýzu potřeb vědecké komunity ČR v oblasti open access/open science a jako podklad pro strategické nastavení těchto aktivit na národní úrovni. Výsledný agregovaný výsledek bude zveřejněn na stránkách Iniciativy otevřeného přístupu k vědeckým informacím openaccess.cz v otevřeném a strojově čitelném formátu jako tzv. open data.

Celkové výsledky průzkumu budou zveřejněny v lednu 2021.

Dílčí výsledky za VŠB-TUO – zpráva

Podrobná zpráva s výsledky za VŠB-TUO je dostupná v repozitáři DSpace VŠB-TUO.

Dílčí výsledky za VŠB-TUO – report v PowerBI

Report s dílčími výsledky ve vizualizaci v PowerBI

Ústřední knihovna VŠB-TUO děkuje všem respondentům, kteří se do průzkumu zapojili.

Více informací o open access lze najít na webových stránkách Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Postoj autorů k open access publikování – dílčí výsledky dotazníku za VŠB-TUO
Štítky: