Ústřední knihovna VŠB-TUO v rámci propagační akce Open Access Week 2020, kromě jiného, připravila i sérii posterů k tématu Otevřená věda.

Protože aktuální epidemická situace nedovoluje prezenční akce, rozhodla se knihovna postery představit online. Představení posterů bude probíhat 16. prosince 2020 od 10:00 v prostřední MS Teams.

Předpokládaná délka je 30 minut, poté bude prostor pro dotazy a diskuzi účastníků.

V rámci úvodu vystoupí také prorektorka pro vědu a výzkum prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.

Samotné postery budou poté ke zhlédnutí v prostorách budovy Ústřední knihovny v chodbě vedoucí od prostoru Škoda UniSpace směrem k učebnám číslo UK220 až UK225.

Elektronické verze jsou uloženy v univerzitním repozitáři DSpace VŠB-TUO v kolekci Open Access Week 2020.

Instrukce pro účastníky:

  • K MS Teams je možné se připojit přes desktopovou aplikaci, kterou má uživatel nainstalovanou, nebo přes webový prohlížeč bez nutnosti instalace. Doporučujeme využít desktopovou aplikaci, je to stabilnější a spolehlivější, více nápověda k MS Teams v idoc.
  • Účastníkům budou primárně vypnuty mikrofony, aby nedocházelo k rušení přednášejícího. Po skončení „přednáškové části“ budou mikrofony opět spuštěny a bude možné klást dotazy živě. Zároveň je účastníkům doporučeno po přihlášení do místnosti vypnout kameru. Především z důvodu zajištění kvality zvukového přenosu.
  • Technické problémy v průběhu přednášky lze hlásit do chatu.
  • Dotazy přednášejícím je možné pokládat do chatu v průběhu celého webináře.
  • Po skončení přednášky je možné své dotazy položit i ústněA to pomocí ikony ruky, kdy bude účastník následně vyzván moderátorem/přednášejícím k položení dotazu.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mail: knihovna@vsb.cz nebo využít formulář na https://knihovna.vsb.cz/cs/zeptejte-se-knihovnika/.

Těšíme se na online setkání.

Ústřední knihovna VŠB-TUO

Online vernisáž posterů Otevřená věda: Science is great. Open it.
Štítky: