Základní informace

Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR aktuálně spustila svůj nový web na adrese https://www.wg-rdm.cz/. Primárně jde o pracovní skupinu, která řeší aktivity relevantní pro práci na svých domovských institucích. Koordinují se zejména pro zefektivnění práce a posunutí výsledků dále. Výsledky práce pak sekundárně chtějí zviditelnit i vně domovských institucí, aby bylo možné využít výsledků činnosti této skupiny a zohlednit je při plánování svých činností apod. Přehled dlouhodobých cílů této pracovní skupiny můžete nalézt na výše zmíněném webu v sekci Motivace a cíle.

Aktivity projektu

Aktivity pracovní skupiny jsou rozděleny do několika dílčích aktivit. Každá z nich má svého vedoucího (garanta) a pracovní tým. Pracovní týmy jsou typicky tvořeny osobami napříč institucemi. Vedoucí pracovní skupiny definuje cíle a harmonogram pracovní skupiny, koordinuje pracovní schůzky svého týmu a přípravu výstupů. Přehled jednotlivých aktivit, včetně jejich cílů, plánovaných výstupů a harmonogramu najdete v sekci Aktivity projektu.

Na hlavní stránce jsou publikovány různé novinky týkající se fungování této pracovní skupiny, kalendář s přehledem plánovaných akcí nebo také odkaz na seznam užitečných zdrojů.

Zaujaly vás tyto informace a chtěli byste se zapojit do některé z uvedených aktivit? Pak napište email na adresu: wg-rdm.cz@space.muni.cz. Zapojení dalších institucí je vítáno.

Zajímavým informačním zdrojem týkající se správy výzkumných dat je také např. příručka na portálu OpenAIRE.

Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR
Štítky: