"" Problematika otevřených dat je v současné době velmi diskutované téma i proto, že v nedávno spuštěném programu Horizont Evropa budou muset úspěšní žadatelé zajistit, aby jejich data byla správně uložena a dostupná pro další výzkumníky, potažmo pro kohokoliv, kdo bude mít o ně zájem. Základní informace o otevřených datech naleznete např. na webu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Ministerstvo vnitra ČR spravuje Portál otevřených dat, kde jsou k dispozici:

  • novinky z oblasti otevřených dat (včetně pozvánek na různé semináře a školení),
  • články ze světa otevřených dat,
  • a především pak Národní katalog otevřených dat.

Národní katalog aktuálně obsahuje více než 135 tisíc datových sad a nejvýznamnějším poskytovatelem je Český úřad zeměměřičský a katastrální. Datové sady lze vybírat podle poskytovatele, tématu, klíčových slov nebo formátu dat. Není-li uvedeno jinak, je autorskoprávně a databázově chráněný obsah publikovaný v tomto katalogu licencován pod licencí CC BY 4.0. Při jeho využití uveďte zdroj a odkažte na patřičnou licenci.

Datové sady můžete využít pro svůj výzkum a nemusíte ztrácet čas tvorbou něčeho, co již existuje. V případě, že byste měli zájem o data, která nejsou v katalogu, můžete o ně zkusit požádat přes tzv. OpenData Wishlist. Zaslané podněty si můžete prohlédnout v seznamu podnětů na otevření dat. Podněty jsou analyzovány z pohledu možnosti otevření požadovaných dat a s příslušnými úřady je komunikováno o jejich otevření. K dispozici jsou i průběžné výsledky analýzy.

Portál otevřených dat v ČR
Štítky: