Do teď, dvě oddělené součásti Web of Science, se během víkendu 12. – 14. dubna spojí dohromady.

ResearcherID je veřejně dostupný portál na platformě Web of Science, který slouží k jednoznačné identifikaci a odlišení autorů se stejným jménem a také jako veřejně dostupný zdroj pro přehled výsledků vědecké práce autorů. Do publikací, obsažených ve WoS a uložených v účtu ResearcherID se automaticky vkládají citační ohlasy. K dispozici je i možnost propojení s účtem ORCID a vzájemný přenos informací mezi těmito identifikátory.

Publons je další veřejně dostupný portál na platformě Web of Science, který slouží především pro evidenci recenzních aktivit. V jednotlivých profilech recenzentů jsou informace o publikovaných recenzích, není zde ovšem přístup k textu recenze ani recenzované publikaci. Redaktoři zde mohou nalézt své budoucí editory nebo recenzenty pro vybrané články. Databáze Publons je propojena s řadou dalších systémů spojených s vydáváním časopisů, takže se aktivita recenzentů může v jejich profilech zobrazovat automatizovaně. K dispozici je online školení Publons Academy. Jedná se o praktické online školení pro začínající výzkumné pracovníky, které bylo vytvořeno ve spolupráci s odbornými akademiky a redaktory s cílem předat základní schopnosti a dovednosti potřebné pro recenzenty.

Sloučení ResearcherID a Publons služby obou těchto portálů spojí do jednoho celku, což by mělo zjednodušit možnosti prezentace a sledování vašich publikací, včetně jejích citačního ohlasu a také recenzních a redakčních aktivit a od pondělí 15. dubna bude vše dostupné pod hlavičkou Publons.

V případě, že máte účet jen na ResearcherID, pak dojte k jeho migraci na Publons. V případě, že máte již vytvořené účty na obou portálech, dojte k jejich sloučení. V případě problémů s migrací nebo sloučení účtů můžete kontaktovat podporu na emailu info@publons.com.

ResearcherId se spojuje s Publons!