Máte zájem svá výzkumná data uložit do veřejného repozitáře a podělit se tak o ně s dalšími vědci? Nebo vám to dokonce ukládá grantová smlouva jako povinnost? Pak prosím čtěte dále.

Jste-li např. příjemce financí v rámci projektu H2020, pak máte povinnost ukládat data do úložiště výzkumných dat (repozitářů). Týká se to těchto dat:

  • Všechny data potřebné k ověření výsledků prezentovaných ve vědeckých publikacích, včetně metadat, která popisují tyto výzkumná data. Tyto data musí být dostupné, jak nejdříve je to možné.
  • Jakákoli další data (např. i nezpracovaná data), včetně přidružených metadat, tak jak je stanoveno v tzv. Data management plánu k danému projektu.
  • Dále by se prostřednictvím zvoleného úložiště měly poskytovat informace o nástrojích, které jsou potřebné k ověření výsledků, např. specializovaný software, zdrojový kód, algoritmy atd.

Detailní požadavky jsou uvedeny v článku 29.3 vzorové grantové smlouvy.

Evropská komise neurčila konkrétní repozitář(e), pro ukládání dat, ale upřednostňuje certifikované repozitáře, které podporují otevřený přístup tam, kde je to možné. V tomto spojení se často používá termín “Trustworthy Digital Repository” (TDR), česky „důvěryhodné digitální úložiště“.

Velká řada repozitářů si neúčtuje žádné poplatky. Ani za ukládání ani za stahování dat. Někdy je toto bezúplatné obdobní jen na nějakou, předem danou, dobu. Je potřeba vše včas a s rozmyslem plánovat. V programu Horizont 2020 jsou náklady spojené s poskytováním výzkumných dat způsobilé, pokud jsou zahrnuty v návrhu projektu.

Více informací k této problematice je k nalezení na portálu https://www.openaire.eu/.

Jak najít důvěryhodné úložiště pro vaše data
Štítky: