V honbě za kariérou musí vědci často hrát různé role, tvrdí Christiana Crook ve svém článku.

Jako první uvádí roli herce/umělce, který musí obhájit svou existenci- co dělá a proč na tom záleží. Vědci stejně jako umělci musí správně načasovat přednes daného tématu, zkoordinovat ostatní přednášející, pomocný personál a účastníky a hlavně cvičit, cvičit, cvičit.

Vědec musí zároveň být i podnikatelem, jelikož věda se neobjede bez financování. Jasně přednést své návrhy donátorům je pro vědce vskutku stěžejní.

Perfekcionistou je třeba být proto, aby vědec vydržel případný nezdar dlouhodobějšího experimentu (vydařená fráze: when a three-week-long experiment goes south for the fifth time in a row“). Christiana píše, že většina vědců je naštěstí obdařena vytrvalostí, která jim pomáhá pokračovat stále dál, dokud se nedostaví kýžený výsledek.

A poslední, ale neméně důležitou rolí, je stát se dobrým spisovatelem. Po definování cílové skupiny čtenářů se vědec musí zaměřit na koherenci a logiku textu a po dlouhé cestě korektur a odeslání díla vydavateli (a opětovných korekturách a editacích u vydavatele) sdílí příběh/článek ve své komunitě.

Článek byl vydán v časopise Nature, ke kterému máte od letošního roku přístup na základě předplatného.

 

 

 

 

 

 

 

 

CROOK, Christiana. The many and diverse roles of a research scientist. Nature [online]. 2019 [cit. 2019-04-17]. DOI: 10.1038/d41586-019-01043-7. ISSN 0028-0836. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/d41586-019-01043-7.

 

The many and diverse roles of a research scientist
Štítky: