The European Open Science Cloud (EOSC) je projekt Evropské komise, který si klade za cíl poskytnout veřejné úložiště dat, které odpovídá zásadám otevřené vědy. Má poskytnout důvěryhodné prostředí s volně dostupnými službami určené pro uchovávání dat, jejich správu, sdílení, analýzu a opakované použití pro všechny vědecké disciplíny.

Projekt začal v roce 2015 s plánovaným dokončením na konci roku 2020. V rámci oficiálního zahájení ve Vídni v listopadu 2018 byl představen EOSC Portal, který poskytuje přístup k datům, službám a zdrojům a je zdrojem aktuálních informací o iniciativě EOSC.

V rámci projektu jsou organizována veřejná setkání, semináře a konference pro zdůraznění motivace pro podporu otevřené vědy. Jednou z těchto akcí je EOSC-hub Week 2019, který se koná od úterý 9. dubna do pátku 12. dubna 2019 v Praze. Detailní program je již k dispozici na webu: https://www.eosc-hub.eu/events/eosc-hub-week-2019/programme.

The European Open Science Cloud