Článek přináší výběrový seznam české i zahraniční literatury k problematice didaktiky a metodiky online vzdělávání, online výuky a online forem zkoušení.

Článek patří do série článků o informačních zdrojích dostupných pro práci a studium z domova.

Ilustrační foto – autorka Bc. Vendula Němcová

Knihy, periodika, články

Knihy

Výběrový seznam knižních titulů* k problematice online vzdělávání obsahuje také tituly z fondu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Informace o dostupnosti v online katalogu ÚK VŠB-TUO je uvedena v podrobnostech záznamu v poznámce v citaci dokumentu.

Periodika

Výběrový seznam elektronických periodik* k problematice online vzdělávání.

Články

Výběrový seznam článků* k problematice online vzdělávání.

* Seznam v citačním manažeru Citace Pro Plus, který lze stáhnout do souborů MS Word, MS Excel, PDF, BibLaTeX, BibTeX, TeX, RIS.

Online zdroje

LMS: uživatelská dokumentace univerzitního LMS. Idoc [online]. Ostrava: CIT, VŠB-TUO, c2015–2020 [cit. 2020-10-31]. Dostupné z: https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/informacni-systemy/LMS/

Moodle [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z: http://moodle.org/

Moodle.cz: testy pro skupiny. In: Moodle [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=410579

ŠTUKA, Čestmír et. al. Testování při výuce medicíny: konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách. WikiSkripta [online]. [cit. 2020-10-31]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/F%C3%B3rum:Testy

Distance Learning Solutions. UNESCO [online]. [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

Blogové příspěvky

6 Ways to Incorporate Examples into Your eLearning Courses. Sh!ft elearning [online]. [cit. 2020-11-8]. Dostupné z: https://www.shiftelearning.com/blog/incorporating-examples-elearning

CLAY, Cynthia. So You Want to Create a Webinar? Six Tips for Success! In: Wiley [online]. March 4, 2016 [cit. 2020-11-8]. Dostupné z: https://www.wiley.com/network/researchers/promoting-your-article/so-you-want-to-create-a-webinar-six-tips-for-success

COVID-19 eLearning Resources. eThinkeducation.com [online]. [cit. 2020-11-8]. Dostupné z: https://ethinkeducation.com/blog/covid-19-elearning-resources/

MOORE, Stephanie and Charles B. HODGES. So You Want to Temporarily Teach Online. Inside Higher Ed. [online]. [cit.2020-11-8]. Dostupné z: https://www.insidehighered.com/advice/2020/03/11/practical-advice-instructors-faced-abrupt-move-online-teaching-opinion

A Step-By-Step Guide to Designing Blended Online Courses. eThinkeducation.com [online]. [cit. 2020-11-8]. Dostupné z: https://ethinkeducation.com/blog/step-by-step-guide-designing-blended-online-courses/

Výběrový seznam literatury k online vzdělávání