OpenAIRE je portál agregující obsah digitálních repozitářů a propojující data o publikacích s údaji o zdroji jejich financování (projektech), případně s kolekcemi výzkumných dat.

Jeho misí je posunout vědeckou komunikaci směrem k otevřenosti a transparentnosti a usnadnit komunikaci a sledování výzkumu. V rámci tohoto projektu jsou vyvíjeny služby, které jsou pak k dispozici výzkumníkům.

Open Science Helpdesk – služba poskytující širokou škálu aktivit spojených s podporou a osvětou otevřené vědy. Buduje znalostní základnu pro řadu témat zaměřených na různé zúčastněné strany (koordinátoři projektů, grantové agentury, výzkumní pracovníci, tvůrci politik, atd.). Je možné kontaktovat i některého z národních „poradců“, včetně českého: https://www.openaire.eu/contact-noads.

OpenAIRE Explore Portal – portál poskytující přístup k otevřeně přístupnému obsahu výzkumu. Kromě obvyklých mechanismů vyhledávání a procházení poskytuje funkce, které uživatelům umožňují: najít nejvhodnější úložiště pro uložení jejich publikace nebo dat, autoritativní obohacení základního obsahu (např. propojení výsledků výzkumu s financováním, propojení výsledků výzkumu s externími zdroji) nebo prohlížet a stahovat zprávy nebo grafy agregovaných výsledků výzkumu (např. podle sponzora, projektu, instituce) a jejich statistiky.

Zenodo – univerzální repozitář, který umožňuje vědcům, projektům a institucím sdílet, uchovávat a předvádět výsledky svého výzkumu (data, software a publikace). Založeno v datovém centru CERN.

Amnesia – služba umožňuje koncovým uživatelům anonymizovat citlivá data, aby je mohli sdílet s širokým publikem. Služba umožňuje uživateli nastavit proces anonymizace tak, aby byly data dále využitelná a zároveň byla zajištěna ochrana osobních údajů. Služba je nabízena prostřednictvím webového rozhraní, které umožňuje uživatelům vizuálně prozkoumat anonymizovaná data. Navíc služba detekuje duplicitní anonymizované soubory, když jsou již nahrány v repozitáři Zenodo.

Argos – volně dostupná služba, která zjednodušuje správu, ověřování, monitorování a údržbu tzv. Data Management Plans, DMP, plánů řízení dat. Umožňuje aktérům (výzkumníkům, manažerům, supervizorům atd.) vytvářet interaktivní DMP, které lze volně sdílet a upravovat v souladu se záměry a závazky.

Přehled všech služeb je k dispozici zde: http://catalogue.openaire.eu/search

OpenAIRE – služby
Štítky: