Ústřední knihovna VŠB-TUO a Clarivate Analytics
Vás zvou na školení

Web of Science Citation Connection

Představení multioborové bibliografické a citační databáze. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. Díky ní je možné identifikovat přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy. Od roku 2019 má VŠB-TUO rozšíření základní databáze Web of Science (Core Collection) o další doplňkové databáze a citační indexy v rámci jednotné platformy.

 

Přednášející: Josef Jílek, Clarivate Analytics

Datum konání: 20. února 2019, 9:30-11:00, přihlašovací formulář níže

Místo konání: místnost NK 150 – výpůjční oddělení Ústřední knihovny

Kontakt: Bc. Lenka Votýpková (Tel. 59732-4536, lenka.votypkova@vsb.cz)

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dáváte souhlas s tvorbou dokumentačních fotografií ze semináře. Pokud nechcete být fotografováni, sdělte nám to, prosím, u prezence. Děkujeme.

Přednáška Web of Science Citation Connection