Již je tomu rok, co Ústřední knihovna zajistila studentům a zaměstnancům VŠB-TUO přístup k nástroji pro kontrolu angličtiny Writefull. Ačkoli je tento pomocník pro mnohé stále ještě novinkou, začíná si získávat své příznivce, hlavně v řadách autorů publikujících v zahraničních periodikách. Vzhledem k rostoucímu tlaku na publikování mimo domácí půdu je těchto autorů stále více, a tak vzrůstá i potřeba nástrojů podobného ražení.

""

Knihovnou předplácená služba Writefull Suite je balíčkem několika nástrojů, jmenovitě:

  • doplňku Writeful for Word, který průběžně kontroluje anglický text z hlediska gramatiky, pravopisu, interpunkce a stylu v průběhu jeho tvorby,
  • doplňku Writefull Revise, který zkontroluje text již hotový, opět z hlediska gramatiky, pravopisu, interpunkce a stylu,
  • doplňku Writefull Cite, který taktéž zkontroluje již hotový text, tentokrát však z hlediska použitých odkazů na již existující literaturu,
  • doplňku Writefull for Overleaf, který funguje obdobně jako prvně zmiňovaný Writefull for Word, zde však v LaTeXovém prostředí nástroje Overleaf.

Jazyková úroveň textu je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují úspěšnost jeho přijetí redakcí. Jelikož jazykem současné vědy je angličtina, nerodilí mluvčí jistě ocení pomocnou ruku umělé inteligence. Ústřední knihovna proto stávající předplatné prodloužila i pro rok následující. V rámci univerzitní licence tak můžeme Writefull všichni nadále využívat i v roce 2022 v plné parádě, se všemi funkcemi a bez omezení, nejen pro účely publikování v zahraničních periodikách.

Detailní informace o produktu a jeho využití naleznete na stránkách knihovny, v sekci Podpora studia a výzkumu, části Publikování.

Writefull i v příštím roce