V letošním roce naše univerzita spustila projekt Ph.D. akademie, jehož cílem je pomoci doktorandům rozvinout dovednosti usnadňující cestu za doktorským titulem a za úspěšnou akademickou kariérou. 

Ústřední knihovna se do projektu zapojila se sérií 6 kurzů pod zastřešujícím názvem LibGuide: Knihovní průvodce akademickým psaním. Právě akademické psaní, primární forma vědecké komunikace, má přímý vliv na úspěšnost kariéry vědce; navíc je aktivitou, s níž dřív či později přijde do kontaktu každý člen akademické obce, bez ohledu na obor. Ústřední knihovna VŠB-TUO si proto dala za úkol udělat v této bezesporu důležité a univerzálně implementovatelné oblasti tolik potřebnou osvětu. 

Jednotlivé kurzy série LibGuide na sebe logicky navazují a provází studenty dílčími fázemi výzkumného cyklu – od úplných začátků, přes tvorbu odborného textu, až po jeho publikování a správné vykazování. S ohledem na vytíženost doktorandů jsme kurzy uzpůsobili tak, aby byly zábavné a co nejméně časově náročné. Během pouhých 2 hodin se tak studenti dozví užitečné tipy, a ještě se u toho zasmějí.

V souvislosti s probíranými tématy knihovna nakoupila množství odborné zahraniční literatury. Tituly se zaměřují na metodologii výzkumu, tvorbu akademického textu či publikační strategii, radí, jak zdárně projít doktorským studiem či jak se vyhnout zbytečným chybám. Seznam těch nejnovějších kousků naleznete v dedikované složce citačního manažera Citace PRO, fyzicky jsou k dispozici k vypůjčení v Ústřední knihovně. 

Jelikož se první kolo výuky v rámci Ph.D. akademie chýlí ke konci, můžeme zhodnotit, že Knihovní průvodce akademickým psaním má úspěch. Nad naše očekávání se setkává s velmi pozitivními ohlasy, z čehož máme velikou radost a chuť pokračovat s elánem dál. Studujete-li tedy v doktorském programu, neváhejte a na kurzy série LibGuide se v dalším běhu akademie přihlaste.

""

Akademické psaní v kurzu