Ústřední knihovna VŠB-TUO zajistila od 1. 12. 2020 pro akademické a vědecké pracovníky a také pro studenty licenci na užívání nástroje Writefull. Tento nástroj byl speciálně vytvořen pro korekci odborných textů v angličtině.

Pro uživatele VŠB-TUO je nástroj Writefull dostupný na základě ročního předplatného prostřednictvím institucionální licence, která obsahuje:

  • Writefull for Word – doplněk do MS Word pro úpravy textů během samostného psaní;
  • Writefull Revise a Writefull Cite – dva online nástroje pro již napsané texty.

Pro využití nástroje Writefull je potřeba si nejdříve nainstalovat do Wordu doplněk Writefull for Word. Doplněk si můžete stáhnout na této stránce, nebo přímo ve Wordu zvolte kartu Vložení / Získat doplňky / Store. A následně si ve Writefull vytvořit osobní účet za použití univerzitní e-mailové adresy.

Writefull Revise funguje jako webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již hotových odborných článků a textů vytvořených v libovolné aplikaci nebo textovém editoru. Je tak ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním např. vydavateli, pořadateli konference apod.

Writefull Cite funguje jako webová aplikace, která dovede identifikovat ty části odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale k identifikaci citovaných zdrojů využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence.

Podrobnější informace (včetně návodů ke stažení a kontaktních údajů) jsou k nalezení přímo na stránkách Ústřední knihovny VŠB-TUO v sekci Podpora studia a výzkumu.

Writefull – nástroj pro akademické psaní
Štítky: