V rámci celosvětové propagační akce Open Access Week 2021 připravila Ústřední knihovna VŠB-TUO:

seminář
Hodnocení výsledků vědy a výzkumu VŠB-TUO

Seminář proběhne pod záštitou prorektorky pro VaV VŠB-TUO, prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D.

Termín konání: úterý 9. listopadu 2021

Místo konání: Univerzitní aula VŠB-TUO, místnost UA 178, 708 00 Ostrava-Poruba, viz mapa

Organizační pokyny:

  • Hygienická opatření se řídí aktuálně platnými pravidly VŠB-TUO, viz Informace o koronaviru.
  • Občerstvení zajištěno formou studeného bufetu.
  • Akce bude nahrávána.

 

KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

 

Program

Program ke stažení (.pdf, 78,9 kB)

9:30–10:00 Prezence účastníků
Dopolední sekce
Moderuje Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., Ústřední knihovna VŠB-TUO
10:00–10:30 Národní metodika hodnocení výsledků VaV prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor VŠB-TUO
10:30–11:00 Metodika interního dělení rozpočtu podle výsledků VaV I prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO
11:00–11:30 Metodika interního dělení rozpočtu podle výsledků VaV II Ing. Michal Sláma, ředitel Centra informačních služeb VŠB-TUO
11:30–12:30 Oběd
Odpolední sekce
Moderuje Mgr. Pavla Rygelová, Ústřední knihovna VŠB-TUO
12:30–14:30
Kulatý stůl k hodnocení výsledků VaV VŠB-TUO
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor VŠB-TUO
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., prorektorka pro vědu a výzkumu VŠB-TUO
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FEI VŠB-TUO
Ing. Michal Sláma, ředitel Centra informačních služeb VŠB-TUO
14:30–15:00 Služby ÚK pro akademické psaní Mgr. Nela Stebnická, Ústřední knihovna VŠB-TUO
15:00–15:30 Závěr semináře

Určeno pro

Seminář je určen pro akademické a vědecké pracovníky, studenty doktorského stupně studia, fakultní správce OBD, fakultní správce finančních podílů v OBD a pracovníky odpovědné za vykazování výsledků do OBD.

Kapacita akce: 50 účastníků

Kontakt

Organizace: Mgr. Nela Stebnická, Ústřední knihovna VŠB-TUO

Program: Mgr. Pavla Rygelová, Ústřední knihovna VŠB-TUO

 

Hodnocení výsledků vědy a výzkumu VŠB-TUO – seminář