Problematika Open Science je aktuálně velmi diskutované téma a dříve nebo později se dotkne každého studenta a vědce. A to byl jeden z důvodů pro vznik Open Science Podcastu, který si klade za cíl edukovat i vysvětlovat tuto problematiku studentům, vědcům i široké veřejnosti.

""

Autorkou nápadu je Miriam Vojtíšková, koordinátorka Open Access na Fakultě humanitních studií UK (FHS UK), která říká: „Během koronavirové pandemie jsme ztratili všechny tradiční kanály, které jsme do té doby používali – univerzity a knihovny byly zavřené, nebylo možné vyvěsit letáky či pořádat workshopy a setkávat se. Hledali jsme nové možnosti, a jelikož jsou teď podcasty velmi populární, přišla jsem s tímto návrhem. Kolegyně se toho chytly a rychle jsme vytvořily pestrý tým, který se na tvorbě podílí.“

Podcasty vznikají v nahrávacím studiu Kampusu Hybernská pod záštitou Centra pro podporu open science. Na přípravě se podílí sedm koordinátorů Open Access z různých fakult napříč univerzitou. „Pravidelně se potkáváme a diskutujeme, plánujeme, kdo budou další hosté. Stále fungujeme částečně v pilotním režimu, zkoušíme a hledám tu optimální cestu,” popisuje Vojtíšková.

Cílem je najít témata, která rezonují a zaujmou i širokou veřejnost. Zároveň chtějí být užiteční, reagovat na potřeby vědecké komunity a jsou otevřeni i všem nápadům či návrhům. Kolem tématu Open Science stále panuje řada nedorozumění a zbytečných obav a proto je důležité o tom se studenty i vědci mluvit a vysvětlovat, vyvracet mýty, jež často pramení z nepochopení principů open science, a přesvědčit je, že jim to může pomoci i v jejich výzkumu.

Zdroj: https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8119-open-science-podcast-a-pozvanka-na-open-acces-week

Open Science Podcast