V repozitáři DSpace VŠB-TUO byla zveřejněna zpráva z dotazníkového šetření Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO.

Záznam v repozitáři obsahuje kromě souboru s plným textem zprávy také:

 • celý dotazník se všemi otázkami ve formátu PDF,
 • zdrojová data všech odpovědí,
 • zdrojová data grafů a tabulek použitých ve zprávě,
 • soubor odpovědí respondentů na otevřené otázky.

Z otevřených otázek

Máte nějakou konkrétní pozitivní zkušenost se sdílením výzkumných dat (jako tvůrce či konzument dat)?

 • Ano, v rámci meziunverzitniho výzkumu (druhá univerzita měla přístup k databázi).
 • Nový pohled na danou věc, nové nápady a celkový rozvoj myšlenky.
 • Replikovatelnost výzkumu.
 • Mám, kontaktoval jsem e-mailem autora výzkumu a on mi obratem velmi ochotně poskytl veškeré výstupy výzkumu, mnohem podrobněji než byly publikovány.
 • Sdílená data přispěla k řešení či konzultaci nad společným problémem.
 • Je běžnou praxí data veřejně sdílet na internetu.
 • Velmi zřídka jsme dostali příležitost zpracovat data z některé české firmy. Některá data jsou otevřená, jiná, např. ze škodovky, nesmějí obsahovat možnost přepočtení na fyzikální jednotky.
 • Korekce/validace druhé strany.
 • Citace na WoS a ResearchGate.
 • Úspora času.
 • Náš open-source kód je používán veřejností.
 • Z pohledu přípravy odborného článku, rychlejší příprava tohoto článku.
 • Data na www.nndc.bnl.gov.
 • Spolupráce s jinými pracovišti v rámci řešitelského týmu.
 • Společný článek.
 • Zvyšuje to citace.

Máte nějakou konkrétní negativní zkušenost se sdílením výzkumných dat (jako tvůrce či konzument dat)?

 • Získávání dat od ČÚZK a ČHMÚ.
 • V oblasti výzkumu s lidskými účastníky se data nesdílejí.
 • Ano – data byla použita k vytvoření publikací bez mého vědomí a účasti.
 • Ano, nebyl jsem citován ani požádán.

Respondenti by využili repozitář pro ukládání výzkumných dat

Z odpovědí vyplynulo, že respondenti by byli ochotní využívat služeb repozitáře pro ukládání výzkumných dat, pokud by taková možnost na univerzitě existovala. Odpovědi „Ano“ a „Spíše ano“ vybralo 45 % respondentů.

Další důležité závěry, které budou sloužit jako podklad pro naplňování strategie open science VŠB-TUO, lze najít v textu celé zprávy.

Využili byste možnost ukládat výzkumná data do institucionální repozitáře VŠB-TUO, pokud by tato možnost existovala? Odpovědi: "ano" 13 %, "spíše ano" 32 %, "spíše ne" 18 %, "ne" 10 %, "nevím" 27 %.

Kliknutím zobrazíte obrázek v novém okně v plné velikosti (PNG, 73 kB).

Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO: výsledky průzkumu
Štítky: