Nová edice Journal Citation Reports (dále jen JCR) pro rok 2021 je již k dispozici. JCR je citační databáze společnosti Clarivate Analytics, která umožňuje vyhledávat nejcitovanější časopisy v daných oborech. Databáze je rozdělena do dvou částí: JCR Science Editions a JCR Social Sciences Editions, které dohromady pokrývají prakticky všechny vědní obory. Poskytuje informace o tzv. impakt faktorech časopisů a dalších ukazatelích fungování vědeckých časopisů. Údaje o citovaných a citujících časopisech jsou dostupné od roku 1998.

Co je nového v edici 2021?

Rozšířené pokrytí časopisů – Letošní vydání zahrnuje zase více časopisů, aby lépe pokrylo celou šíři výzkumu ve Web of Science Core Collection ™, včetně časopisů zahrnutých v Arts & Humanities Citation Index (AHCI) ™ a Emerging Sources Citation Index (ESCI) ™.

Nová metrika – Journal Citation Indicator je normalizovaná metrika citačního dopadu časopisů, kterou lze snadno interpretovat a porovnávat napříč obory. Byla vypočítána pro všechny časopisy v kolekci Web of Science Core Collection – včetně těch, které nemají Impact Factor.

Nová grafika – Vylepšuje uživatelský komfort jednodušším a příjemnějším vyhledáváním a zároveň poskytuje hlubší pohled na data – například pohled na vývoj metrik časopisů v průběhu času.

Více informací k JCR je k dispozici na stránce tohoto produktu nebo na blogu společnosti Clarivate Analytics.

Samotná databáze je dostupná z: https://jcr.clarivate.com/

Journal Citation Reports – Edice 2021