Ústřední knihovna VŠB-TUO zaslala v roce 2021 do databáze OpenAPC nový set dat o publikačních poplatcích (APC) zaplacených v roce 2020.

Na vzorku dvou let 2019–2020 se rýsuje dominantní postavení vydavatele MDPI u autorů VŠB-TUO, kterému bylo uhrazeno v uvedených letech celkem 125 tisíc EUR (částky přepočtené na EUR včetně DPH 21 %).

Předchozí rok vykázání dat do OpenAPC za VŠB-TUO shrnuje článek Kolik vydává VŠB-TUO za APCs?

Kolik vydává VŠB-TUO za APCs? – 2. díl
Štítky: