VŠB-TUO je  zařazena od 1. července 2019 do programu vydavatele MDPI – MDPI Institutional Open Access Program.

Členství je pro VŠB-TUO zdarma a na jeho základě mají všichni autoři z VŠB-TUO slevu 10 % na publikačním poplatku v případě, že jim bude účtován tento poplatek za publikování článku v režimu open access (article processing charge, APC).

V případě placeného členství je možné získat slevu 25 procent. Takové členství například hradí VUT v Brně.

Počet článků autorů z VŠB-TUO

 • Autoři VŠB-TUO poměrně často využívají publikační platformu vydavatele MDPI.
 • Od roku 2010 do 18. 7. 2019 bylo publikováno 143 článků, z toho 8 článků je aktuálně v připravováno k vydání.

Ceny za publikační poplatky

Administrace účtu MDPI – Institutional Open Access Program

 • Ústřední knihovna VŠB-TUO má přístup do admin účtu MDPI – Institutional Open Access Program.
 • Admin účet zobrazuje přehled všech článků vydaných v časopisech MDPI, tříděný podle vydaných článků a článků připravovaných k vydání.
 • Přehled článků lze exportovat v souboru Excel.
 • V přehledu jsou dostupné údaje:
  • Journal Name, Manuscript ID, Manuscript Title, Article Type, Manuscript Status, Submission Date, Acceptance Date, Publication Date, DOI, Web Link, Section, Special Issue, Author(s) Name(s), Author E-Mail, Corresponding Author, Corresponding Author E-Mail, Journal APC in CHF, Journal APC, IOAP Discount, Invoiced Amount in CHF, Actual Invoiced Amount, Prepaid Amount, Invoice Sent To.

Nejvyužívanější časopisy

Nejvíce článků autorů z VŠB-TUO bylo publikováno v časopisech:

 • Sensors: 29
 • Energies: 16
 • Materials: 11
 • Metals: 11
 • Applied Sciences: 9
 • Electronics: 8
 • Sustainability: 7
 • Catalysts: 5
 • Symmetry: 5

Finance

 • Ze 143 článků byla faktura za publikační poplatek zaslána autorovi z VŠB-TUO v 83 případech.
 • Celkově bylo fakturováno 91898,62 EUR, tj. 2 369 922,68 Kč (bez DPH).*
 • V roce 2018 bylo vydáno celkem 40 článků, z toho bylo autorům z VŠB-TUO fakturováno 24 článků. Celkové výdaje za APC v tomto roce činily 681 035,73 Kč (bez DPH).

Přehled článků v repozitáři DSpace VŠB-TUO
Záznamy článků v repozitáři DSpace VŠB-TUO (z časopisů indexovaných ve Web of Science) od roku 2009 – počet 117 ke dni 18. 7. 2019.

*Při přepočtu na Kč bylo počítáno jednak s přepočtem švýcarského franku (CHF) na EUR k poslednímu pracovnímu dni v roce publikování článku a jednak s přepočtem EUR na české koruny s průměrným kurzem ČNB roku vydání článku.

 

MDPI Institutional Open Access Program pro VŠB-TUO