Žijeme ve společnosti, která se stále více orientuje na internet a tento posun ve způsobu komunikace, propojení, sdílení a vzájemné spolupráce mezi sebou má hluboký dopad i na vědecký výzkum a publikování.

V rámci výzkumu je často nezbytná spolupráce mezi pracovníky z různých institucí, států i světadílů. S příchodem internetu se tato spolupráce urychlili a usnadnila. Již není nutné opouštět laboratoře a kanceláře a trávit celé odpoledne v knihovně, protože velké množství informací potřebných k výzkumu je k dispozici v našich počítačích v elektronické podobě.

V moderní společnosti se výzkum šíří prostřednictvím mnoha míst, včetně sociálních médií, blogů, Twitteru a odborných časopisů s otevřeným přístupem, které jsou volně dostupné všem s přístupem na internet. Na rozdíl od tradičních časopisů, které často účtují čtenářům velké poplatky za přístup k článkům, open access časopisy poskytují obsah zdarma na webu a vyzývají výzkumné pracovníky, aby také své výsledky zveřejnili.

Ačkoli se myšlenka časopisu, který je veřejně volně přístupný bez finančních překážek, zdá skvělá, mnozí vědci se stále potýkají s rozhodováním, zda publikovat v open access časopise nebo v časopise „tradičním“ (osvědčeném). Čtyři hlavní faktory, které je třeba při rozhodování zvážit jsou: viditelnost, cena, prestiž a rychlost. Detailní rozbor jednotlivých faktorů najdete v článku Making the Choice: Open Access vs. Traditional Journals.

Otevřený přístup versus tradiční časopisy
Štítky: