Nová edice Journal Citation Reports (dále jen JCR) pro rok 2020 je již k dispozici. JCR je citační databáze společnosti Clarivate Analytics, která umožňuje vyhledávat nejcitovanější časopisy v daných oborech. Databáze je rozdělena do dvou částí: JCR Science Editions a JCR Social Sciences Editions, které dohromady pokrývají prakticky všechny vědní obory. Poskytuje informace o tzv. impakt faktorech časopisů a dalších ukazatelích fungování vědeckých časopisů. Údaje o citovaných a citujících časopisech jsou dostupné od roku 1998.

Data jsou sestavována globálním týmem expertů, kteří průběžně hodnotí a vybírají časopisy, knih a sborníky pro zajištění přesnosti při hodnocení dopadů jednotlivých časopisů. Tyto odborné znalosti umožňují nejlepší pochopení hodnoty a přínosu časopisu pro vědeckou komunitu s využitím široké škály dat a metrik dostupných v JCR, včetně impakt faktoru.

  • Letošní vydání zahrnuje více než 12 000 časopisů z 83 zemí na pěti kontinentech a pokrývá 236 výzkumných kategorií ve všech vědních oblastech. Letos bylo do JCR přidáno 351 časopisů – z toho 178 plně otevřeně přístupných.
  • Nově je u každého článku uvedeno, zda se jedná o otevřeně přístupný článek a s jakou licencí.
  • U 7 487 hybridních časopisů lze nyní v JCR rychle a snadno určit počet příspěvků zveřejněných prostřednictvím tradičního předplatného a těch, které jsou publikované prostřednictvím licencí Creative Commons.
  • V letošním roce bylo z JCR vyloučeno 33 časopisů, což představuje 0,27% uvedených časopisů. JCR monitoruje a vylučuje časopisy, které prokazují neobvyklé citační chování, včetně případů, kdy existují důkazy o nadměrné autocitaci.
  • V roce 2020 byla aktualizována metodika a parametry vlivu autocitace časopisu na metriky JCR tak, aby lépe zohledňovala oborové zvyky. Další časopisy jsou dále sledovány.

Více informací k JCR je k dispozici na stránce tohoto produktu nebo na blogu společnosti Clarivate Analytics.

Samotná databáze je dostupná z: https://jcr.clarivate.com/

Journal Citation Reports – Edice 2020
Štítky: